Complaints (Gaeilge)

Gearáin chuig Coiste Comhlíonta Údarás Craolacháin na hÉireann

Féadfaidh daoine sa phobal gearáin a dhéanamh chuig Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) mura mbeidh siad sásta leis an bhfreagra a bheidh tugtha ag Cork's RedFM ar a ngearán. Breithneoidh an BAI an gearán agus d'fhéadfaí athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar an ngearán agus ar an bhfreagra a fuair an gearánach. Tá eolas faoin tslí le gearán a chur ar aghaidh chuig BAI ar fáil ar láithreán gréasáin BAI nó ón seoladh seo a leanas.

Údarás Craolacháin na hÉireann,

2-5 Plás Warrington,

Baile Átha Cliath 2

Teileafón: (01) 644 1200